Inwestycje na rzecz biomasy

W sferze zainteresowań naszej organizacji mieszczą się między innymi inwestycje na rzecz biomasy.
W ekologii przez termin biomasa rozumie się ogólną masą materii  organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku.
Energę zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka.
W wyniku spalania uzyskuje się energię cieplną, która może być przetworzona na inne rodzaje energii np.: energię elektryczną.
Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęciej:
*drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe
*odchody zwierząt
*osady ściekowe
*słomą, makuchy i inne  odpady produkcji rolnej
*wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych
*odpady organiczne np.:  łodygi kukurydzy, trawy, lucerny.

Zapraszamy do dyskusji na ten temat. Swoje wypowiedzi prosimy kierować  na adres: fundacja@srodowisko.org