O FUNDACJI

Fundacja "Środowisko Wybrzeża" to organizacja młoda ale ze śmiało i jasno wytyczonymi celami. najważniejsza dla nas jest przyszłość naszego społeczeństwa. Pod tym pojęciem kryją sie dwa aspekty: edukacja dzieci i młodzieży oraz ekologia. Dlaczego edukacja dzieci i młodzieży? Nie jest dla nikogo tajemnicą, że wartość i wiedza jaką przekazujemy młodemu pokoleniu stanowić będzie podstawę naszego dobrobytu. Wiele dzisiaj mówi się o znaczeniu wychowania i edukacji ale bardzo często te dwie sfery nie są spójne lub podporządkowane jakiejś ideologii. My chcemy usłyszeć potrzeby i zainteresowania młodego pokolenia i zaproponować taką wiedzę, która pozwoli na autorski rozwój. Szanujemy młodych ludzi, ich poglądy, pragnienia, chcemy ich rozumieć i pomagać, a nie ingerować w ich osobowość.
Dlaczego ekologia?
Ekologia to kolejny popularny dzisiaj temat. Zgadzamy się z poglądami. że troska o środowisko to zapewnienie najlepszych warunków funkcjonowania ludzkości. Dostrzegamy dwa problemy związane z ochroną środowiska: groźba wyczerpania źródeł energii oraz zanieczyszczenie środowisak dwutlenkiem węgla jak również zagospodarowanie obszarów stanowiących wysypisko śmieci. Stąd nasze zainteresowania biomasą. Nasadzenie wierzby na terenach wysypisk to naturalne zagospodarowanie tych obszarów. Wykorzystywanie wierzby jako źródła energii to czyste środowiska ucieczka od groźby wyczerpania źródeł energii.
Ale poza ty, to również sposób na edukację, zabawę i uruchamianie wyobraźni jak wzbogacić wygląd naszego otoczenia.
W ostatnim czasie zainteresowaliśmy sie też rehabilitacją. W dobie sukcesów Ośrodków SPA, my proponujemy powrót do natury i aktywny wypoczynek. Te formy dostępne są dla wszystkich i to zarówno z punktu widzenia wieku jak i ekonomii. Marsze z kijami po plażach wybrzeża środkowego to nieodłączny element naszej działalności. Tworzymy młody, życzliwy i ambitny zespół, zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby uczynić nasz świat lepszym.