Praktyki i staże

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY
Joanna Dąbrowska Nr albumu 26960
Kierunek Turystyka i Rekreacja
Rola animatora czasu wolnego oraz jego wpływ na atrakcyjność ośrodka na przykładzie ORW „Floryn” w Mielnie
Praca licencjacka napisana w Zakładzie Polityki Gospodarczej i Turystyki pod kierownictwem dr hab. Bogusława Stankiewicza prof. ZUT
praca_dyplomowa_joannadabrowska_26960-1